آفرینش نو به نو (نظریه عرفانی آفرینش با نگاهی به آثار محمد اسماعیل مبلغ)
113 بازدید
محل نشر: پگاه اندیشه؛ شماره 10 و 11؛ بهار و تابستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید محمد اسماعیل مبلغ از عالمان محقق و اندیشمند افغانستان در دوره معاصر است که با علوم دینی و حوزوی و دانش‌های مخلتف تاریخ، جامعه‌شناسی، فلسفه و عرفان اسلامی به خوبی آشنایی داشت. او به خصوص به مباحث فلسفه و عرفان اسلامی مسلط بود و در این باب تألیفات و آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است. نگارش حاضر در راستای گرامی‌داشت مقام علمی استاد مبلغ و به منظور معرفی ‌ابعاد فلسفی و عرفانی شخصیت ایشان، مسأله «آفرینش نو به‌ نو» را با نگاهی به آثار او، مورد پژوهش قرار می‌دهد. آفرینش نو به نو، نظریه‌ای است در عرفان نظری که رابطه عالم را با خدا و چگونگی تغییرات و تحولات آن‌را تبیین می‌کند. براساس این نظریه، تمامی پدیده‌های جهان در تغییر و تحول‌اند و هیچ چیزی در جهان، ثابت و دایم نیست، بلکه جهان، دایما در نو شدن است. واژگان کلیدی: آفرینش نو به نو، خلق جدید، حرکت جوهری، تجلی.
دانلود