نقش عقل در اعتقادات دینی از نگاه فرقه‌های کلامی
80 بازدید
محل نشر: پگاه اندیشه؛ شماره 8؛ پاییز 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: منزلت عقل در قلمرو اعتقادات دینی از مباحث مهم کلام اسلامی است. این‌که عقل در فهم و اثبات اعتقادات دینی چه جایگاهی دارد و نقش آن در تأویل متون دینی و دفاع از اعتقادات چیست، همواره مورد توجه متکلمان بوده است و فرقه‌‌های کلامی اسلامی در قبال آن رویکرد‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند. اهل حدیث و سلفیه به ظواهر متون دینی توجه نموده و از به کار گیری عقل دوری کرده‌اند. اشاعره و ماتریدیه تا حدودی نقش عقل را پذیرفته‌اند. شیعه و معتزله بیش از همه در فهم و اثبات، تأویل و دفاع از اعتقادات، عقل را به کار گرفته‌اند. واژه‌های کلیدی: عقل، نقل، فهم،‌ تأویل، دفاع، اعتقادات دینی و فرقه‌‌های کلامی.