جایگاه حجاب در فرهنگ دینی افغانستان
95 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها. جلد چهارم. انتشارات بین المللی ترجمه و نشر المصطفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حجاب در میان اقوام و ملل گذشته دارای پیشینه طولانی بوده و در دین اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته و برای آن حدود مشخصی بیان شده است. وجود حجاب فواید و آثار زیادی دارد و به دلیل اهمیت آن همواره مورد تهاجم فرهنگ‌های بیگانه نیز قرار گرفته است. نگارنده حجاب را به عنوان یکی از نمادهای بارز فرهنگ دینی در جامعه افغانستان تلقی نموده و راهکارهایی را برای گسترش آن ارائه می‌دهد. واژگان کلیدی: حجاب، فرهنگ دینی، افغانستان، تهاجم فرهنگی،‌ فواید و‌ راهکارها.
دانلود